Thông tin nội bộ

Công ty Văn Duy Phương trân trọng mời Nhân Viên Phòng kinh doanh hợp vào lúc 16h thứ 3 ngày 22.12.2015 tại văn phòng công ty.